بزرگداشت حضرت احمدبن موسی کاظم شاهچراغ

بزرگداشت حضرت احمدبن موسی کاظم شاهچراغ

بزرگداشت حضرت احمدبن موسی کاظم شاهچراغ

بزرگداشت روز شاهچراغ

تهیه کننده محمدعلی عطارزاده  | کارگردان رسول سپاهی با حضور مهدی رنجبر | بزرگداشت روز شاهچراغ تهیه شده در گروه تبلیغات آوا به سفارش شهرداری شیرازمرداد ماه 1395