بزرگداشت روز حافظ مهر 98

بزرگداشت روز حافظ مهر 98

بزرگداشت روز حافظ مهر 98

20مهرماه، روز بزرگداشت حافظ خواجه شمس الدين محمد شيرازي شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغيب از بزرگترين شاعران غزل سراي ايران ، تهیه شده در واحد تولید کانون تبلیغات آوا با صدای سیامک عباسی شیراز خیابان ولیعصر قصردشت / نبش کوچه 24