بنیاد نمازی

بنیاد نمازی

بنیاد نمازی

بنیاد نمازی

به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس بیمارستان نمازی | طرح : محمد علی عطارزاده | تصویر برداری، کارگردانی : میثم قاجاری | تدوین : میلاد قاجاری  | تهیه شده در گروه تبلیغاتی آوا به سفارش بیمارستان نمازی شیراز مهرماه 94