رادیو آوا

رادیو آوا

رادیو آوا

تولید محتوا در رادیو آوا

تولید کلیپ های معرفی خدمات ، کلیپ های امید بخش ، از نویسندگی متن تا ضبط و تدوین در شیراز