رفوگری

رفوگری

رفوگری

رفوگری

 
رفوگری فرش(میراث معنوی استان فارس) |  طرح: محمد علی عطارزاده  | کارگردان و تصویربردار: میثم قاجاری  | تهیه شده در گروه تبلیغات آوا به سفارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری شیراز بهمن 93