طراحی کاراکتر و موشن گرافیک

طراحی کاراکتر و موشن گرافیک

طراحی کاراکتر و موشن گرافیک

طراحی شخصیت تبلیغاتی در موشن گرافیک باعث می شود مخاطب با یک برند ارتباط بهتری برقرار کند. امروزه در بسیاری از برند های مختلف کاراکتر خاصی را می بینیم. این کاراکتر ها در ذهن مخاطب می ماند و این باعث می شود برند و محصول در ذهن مخاطب حک شود.