معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت اول -

معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت اول -

معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت اول -

معرفی کتاب پنج پادشاهی

 کتاب حاضر اثری است ازبراندون مال که توسط رویا درخشان به فارسی روان ترجمه شده است. چاپ و نشر این مجموعه توسط انتشارات پرتقال صورت گرفته و در اختیار نوجوانان علاقه‌مند به مطالعه قرار گرفته است. 

"او دوستان خود را برای دیدن خانه‌ای موسوم به خانه وحشت تشویق می کند، اما آنچه در آنجا انتظارشان را می کشد، چیزی جز وحشت واقعی نیست. دوستان کول گرفتار آدم رباها می شوند و کول در پی نجات آن ها به سرزمینی قدم می گذارد ناکجا آباد گونه و با عجایبی ناشناخته از جنس ترس، ناامیدی، وحشت، مرگ و زندگی دست به گریبان می شود، اما لحظه‌ای امیدش را از دست نمی دهد. این میان، آشنایی با دختری به نام میرا در آن سرزمین او را بیش از پیش به سوی تلاش برای نجات از آن ناکجاآباد امیدوارمی‌کند."

قسمت دوم