معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت دوم -

معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت دوم -

معرفی کتاب پنج پادشاهی - قسمت دوم -

کتاب حاضر اثری است ازبراندون مال که توسط رویا درخشان به فارسی روان ترجمه شده است. چاپ و نشر این مجموعه توسط انتشارات پرتقال صورت گرفته و در اختیار نوجوانان علاقه‌مند به مطالعه قرار گرفته است.

برای دیدن قسمت اول معرفی این کتاب اینجا کلیک کنید