مناجات عاشقانه

مناجات عاشقانه

مناجات عاشقانه

مناجات عاشقانه کاری از رادیو آوای شیراز تهیه شده در گروه تبلیغات آوا

کاری از گروه دیجیتال مارکتینگ آوا

به سرپرستی : مهندس نسرین زینتی 

صداپیشه : مریم منفرد

تدوین و صدابرداری : گروه تبلیغات آوا