معرفی پکیج های ویژه دیجیتال مارکتینگ

معرفی پکیج های ویژه دیجیتال مارکتینگ

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه مدیریت اکانت اینستاگرام یک ماهه (بدون تولید محتوا)

پکیج آبی

پکیج سبز

پکیج قرمز

تعداد پست ها : 20
طراحی تصویر:4 
ویرایش تصاویر کارفرما: 10
استوری :8
Live : ندارد
IGTV : ندارد 
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی: دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد
پاسخگویی به کامنت : ندارد 
پاسخگویی به دایرکت : ندارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر : ندارد 
تحلیل و گزارش فعالیت : دارد
 
تعداد پست ها : 32
طراحی تصویر: 8
ویرایش تصاویر کارفرما: 15
استوری : 12
Live : ندارد 
IGTV : 1
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی : دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد
پاسخگویی به کامنت : دارد 
پاسخگویی به دایرکت : دارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر : دارد / روال منطقی
تحلیل و گزارش فعالیت : رایگان
 
تعداد پست ها : 42
طراحی تصویر: 14
ویرایش تصاویر کارفرما: 20
استوری : 18
Live : 1
IGTV :2 
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی : دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد 
پاسخگویی به کامنت : دارد 
پاسخگویی به دایرکت : دارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر : دارد / روال منطقی
تحلیل و گزارش فعالیت : دارد 
 

500 هزار تومان

800 هزار تومان

1 میلیون و 100 هزار تومان

 

 

تعرفه مدیریت اکانت اینستاگرام یک ماهه (به همراه تولید محتوا)

پکیج آبی

پکیج سبز

پکیج قرمز

تعداد پست ها : 20
طراحی تصویر:10
ویرایش تصاویر کارفرما: 10
عکاسی : عکاسی برای 4 پست
استوری :8
Live : ندارد
IGTV : ندارد 
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی: دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد
پاسخگویی به کامنت : دارد
پاسخگویی به دایرکت : ندارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر :  دارد / تا سقف 500 نفر در ماه
تحلیل و گزارش فعالیت : دارد
 
تعداد پست ها : 32
طراحی تصویر: 12
ویرایش تصاویر کارفرما: 15
عکاسی : عکاسی برای 10 پست
استوری : 12
Live : دارد / 1  
IGTV : 1
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی : دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد
پاسخگویی به کامنت : دارد 
پاسخگویی به دایرکت : دارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر : دارد / تا سقف 1000 نفر در ماه
تحلیل و گزارش فعالیت : رایگان
 
تعداد پست ها : 42
طراحی تصویر: 22
ویرایش تصاویر کارفرما: 20
عکاسی : عکاسی برای 15 پست
استوری : 18
Live : دارد /2
IGTV :2 
نگارش کپشن و هشتگ : دارد 
تقویم محتوایی و زمانبندی : دارد 
تحقیق هشتگ های مرتبط : دارد 
نظارت بر نظر کاربران : دارد 
پاسخگویی به کامنت : دارد 
پاسخگویی به دایرکت : دارد 
مشاوره تبلیغات : دارد 
جذب فالوئر : دارد / تا سقف 2000 نفر در ماه
تحلیل و گزارش فعالیت : رایگان
 

1 میلیون و 300 هزار تومان

1 میلیون و 600 هزار تومان

1 میلیون و 950 هزار تومان

 

 شما می توانید جهت بهره مندی از مشاوره ی رایگان و بررسی پکیج متناسب با کسب و کار خود با شماره های

09174443950 -  07136269916 

همه روزه از 8 صبح الی 20 تماس حاصل فرمایید .